Polityka Prywatności

Polityka Prywatności INSTALER Z. Sładek:
 

A. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

I. ZASADA LEGALNOŚCI

Aby dane były przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z prawem, musi ono odbywać się na podstawie co najmniej jednej z przesłanek uprawniających do przetwarzania wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO czyli ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ZASADA CELOWOŚCIAby dane mogły być w ogóle przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel.

III. ZASADA ADEKWATNOŚCIAdministrator danych osobowych powinien przetwarzać tylko takie dane, które są mu niezbędne ze względu na cel ich zbierania.

IV. ZASADA MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCIAdministrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane.

V. ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWYWANIA DANYCHAdministrator danych jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w którym dane te są przetwarzane.

VI. ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCHForma przetwarzania danych osobowych powinna być tak zabezpieczona za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, by zapewniała adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem, tudzież uszkodzeniem.

VII. ZASADA ROZLICZALNOŚCIAdministrator danych powinien móc wykazać (udowodnić), że postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>